Graafinen suunnittelu

Ulkoasu sisällön mukaan

Oikea graafinen ilme ja yrityslogo kuvastaa yritystä

Oikein laadittu graafinen ilme eli ulkoasu kertoo yrityksesi luonteesta. Kauttamme saat niin yrityslogot kuin kokonaisen yritysilmeen suunnittelun graafisine ohjeistuksineen. Toteutamme myös tarvittavat markkinointimateriaalit, mm. käyntikortit, asiakirjapohjat, esitteet ja vuosikertomukset.

-Yritysilmeet
-Yrityksen identiteetin rakentaminen ja viestinnän visuaalisen linjan suunnittelu
-Lanseerauskampanjat
-Uuden tuotteen tai palvelun lanseeraussuunnitelma ja käytännön toteutus
-Toimialaviestintä
-Toimialan tunnettuuden tai toimialakuvan kehittäminen
-Messu- ja tapahtumamainonta
-Esittelytilojen ja oheismateriaalien suunnittelu
-Yrityskuvan kehittäminen
-Uskottavuuden ja yritysmielikuvan rakentaminen markkinointiviestinnän keinoin
-Palvelujen markkinointi
-Asiakaspalveluvaikutelman ja laatumielikuvan kehittäminen.

Joitakin graafikon suunnittelemia yrityslogoja.